Zrównoważony rozwój

Don Trucking należy do branży odpowiedzialnej za około jedną czwartą emisji CO2 w UE. Doskonale to rozumiemy i nie stronimy od odpowiedzialności. W Don Trucking mocno wierzymy, że wszyscy jesteśmy jednym żywym organizmem, a nasze działania mają wpływ na innych. Dlatego Don Trucking dołączył do Ecobal we wspólnej podróży. Ecobal zapewnia swoim klientom profesjonalną opiekę i wiedzę w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla za pomocą projektów takich jak ochrona lasów, zapewniając oficjalne certyfikaty.

Udział w projekcie zachowania lasów dał nam niesamowitą możliwość w kompensacji naszego śladu węglowego oraz przywrócenia naturalnego środowiska dla lokalnej społeczności.

Wraz z Ecobal, Don Trucking chroni oraz utrzymuje obszar leśny. W tej chwili posiadamy własną działkę pod Warszawą. Dzięki narzędziu geofencing możemy ją zobaczyć i być aktywnymi użytkownikami inicjatywy Ecobal. W najbliższej przyszłości planujemy adoptować więcej drzew i jeszcze bardziej zmniejszyć nasz ślad węglowy. Jesteśmy bardzo dumni z bycia częścią Ecobal i lepszej przyszłości!